Het bureau

We zijn gespecialiseerd in:

Nieuw- en verbouw woningen
Nieuw- en verbouw woningen
Uitbreidingen woningbouw
Uitbreidingen woningbouw
Kleine utiliteitsbouw
Kleine utiliteitsbouw

Hiervan verzorgen wij:

Welstandsaanvragen (Voorlopige en definitief ontwerp)
3D visualisaties
Bouwaanvragen
Bouwbesluit (-berekeningen)
Werktekeningen

De Planning

Bij gunning van een opdracht wordt er eerst een Programma van eisen opgesteld. In feite de woning omschreven in woorden: komt er een open keuken of niet, hoeveel slaapkamers, apart toilet, vast trap naar zolder etc,etc. Na dit gesprek kunnen we een eerste tekening maken waarop plattegronden, gevels en doorsneden van het te bouwen project staan weergegeven. Omdat wij met Revit werken (een 3D pakket) hebben we een bouwkundige tekening en ook een 3D realisatie (zie voorbeelden hiervan hieronder bij "In Ontwikkeling"). Zijn er aanpassingen, dan worden deze verwerkt, en uiteindelijk is er een "welstandsgereed" plan. Het plan wordt in overleg ingediend bij de gemeente. Dit is een informele aanvraag, er wordt gekeken of alles voldoet aan het bestemmingsplan, of het plan aan "redelijke eisen van welstand" voldoet (indien van toepassing). Uiteindelijk ligt er een plan welke mag worden uitgewerkt voor de bouwaanvraag.

Na goedkeuring van de gemeente zal de opdracht door ons bureau worden uitgewerkt. De tekening wordt (indien nodig) overlegd met de diverse adviesbureaus. Hierbij te denken aan de constructeur, BENG-deskundige, geluidstechnisch adviesbureau en andere adviserende partijen. Ook moet worden overlegd wat voor vergunningen er nog meer moeten worden ingediend (bijv, sloop- of kapvergunningen, bodemonderzoeken enz.). Als al deze adviezen zijn uitgebracht kunnen de tekeningen omgevingsvergunning en/of besteksklaar worden gemaakt. Dat wil zeggen dat deze worden uitgebreid met maatvoeringen, constructie- en installatiegegevens, details, bouwbesluitberekeningen enz. Alles dus om duidelijk te maken hoe een project gebouwd moet worden.

De gemeente moet na het aanvaarden van de omgevingsvergunning deze binnen een bepaalde periode (meestal 8 weken), verlenen mits er geen bestemmingsplanwijzigingen, milieuvergunningen of dergelijke in het spel zijn. Als de gemeente de omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft afgegeven, kan het plan al dan niet worden uitbesteed naar de aannemer. Als er een of meerdere aannemers een offerte uit gaan brengen, gebruiken zij deze tekeningen, om een prijs uit te brengen.

Bij een verbouwing of een uitbouw is de te volgen procedure hetzelfde als hierboven, met dit verschil dat we de bestaande situatie komen inmeten (indien nodig) en er ook een tekening wordt gemaakt van de bestaande toestand.

Openingstijden


Maandag: 8:30u - 17:00u
Dinsdag: 8:30u - 17:00u
Woensdag: 8:30u - 12:00u
Donderdag: 8:30u - 17:00u
Vrijdag: 8:30u - 17:00u
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten

We hebben middagpauze van 12:00u tot 13:00u

Projecten

Nieuwbouw

CPO en levensloopbestendige woningen

Verbouw

Utiliteit

In Ontwikkeling

Contactgegevens

Lindestraat 7


5388 HT, Nistelrode0412-850250

info@verkuylen.nl
Klik hier

KvK: KvK Brabant 77091760