We zijn gespecialiseerd in

Nieuwbouw en verbouw woningen

Uitbreidingen woningbouw

Kleine utiliteitsbouw

Interieurontwerp

Hiervan verzorgen wij

Welstandsaanvragen (voorlopig en definitief ontwerp)

3D visualisaties

Bouwaanvragen

Bouwbesluit (-berekeningen)

Werktekeningen

Planning

Bij gunning van een opdracht wordt er eerst een Programma van Eisen opgesteld. In feite de woningen omschreven in woorden: hierin staan alle wensen en eisen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan een open keuken of niet, hoeveel slaapkamers, apart toilet, etc. Na dit gesprek maken wij een eerste tekening waarop plattegronden, gevels en doorsnedes van het te bouwen project worden weergegeven. Omdat Verkuylen Bouwkundig Advies met Revit werkt (3D tekenpakket) hebben wij een bouwkundige tekening en ook een 3D realisatie. Zijn er aanpassingen, dan worden deze verwerkt en uiteindelijk is er een ”welstand disgreed” plan. Het plan wordt in overleg ingediend bij de gemeente. Dit is een informele aanvraag, er wordt gekeken of alles voldoet aan het bestemmingsplan en of het plan aan ”redelijke eisen van welstand” voldoet (indien van toepassing). Uiteindelijk ligt er een plan welke mag worden uitgewerkt voor de bouwaanvraag.

 

 Na goedkeuring van de gemeente zal de opdracht door Verkuylen Bouwkundig Advies worden uitgewerkt. De tekening wordt (indien nodig) overlegd met de diverse adviesbureaus. Hierbij te denken aan de constructeur, BENG-deskundige, geluidstechnisch adviesbureau en andere adviserende partijen. Ook moet worden overlegd wat voor vergunningen er nog meer moeten worden ingediend (bijvoorbeeld sloop- of kapvergunningen, bodemonderzoeken etc.). Als deze adviezen zijn uitgebracht kunnen de tekeningen omgevingsvergunning en/of besteksklaar worden gemaakt. Dit wil zeggen dat deze worden uitgebreid met maatvoeringen, constructie- en installatiegegevens, details, bouwbesluitberekeningen etc. Alles om zo duidelijk mogelijk te maken hoe een project gebouwd moet worden.

De gemeente moet na het aanvaarden van de omgevingsvergunning deze binnen een bepaalde periode (meestal 8 weken) verlenen, mits er geen bestemmingsplanwijzigingen, milieuvergunningen of dergelijke in het spel zijn. Als de gemeente de omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft afgegeven, kan het plan al dan niet worden uitbesteed naar de aannemer. Als er een of meerdere aannemers een offerte uit gaan brengen, gebruik zij deze tekeningen, om een prijs uit te brengen.

 

Bij een verbouwing of een uitbouw is de te volgen procedure hetzelfde als hierboven beschreven, met het verschil dat we de bestaande situatie komen inmeten (indien nodig). Er wordt in dit geval ook een tekening gemaakt van de bestaande toestand.